Proje Bazlı Bağışlar

Proje Bazlı Bağışlar

Sistem Nasıl Çalışır?

a. Proje Sahipleri: Projelerini, proje ile hedeflediklerini, projenin maliyetini, gerçekleştirme sürelerini anlatan bir fizibiliteyi AİSAD Derneğimizin ilgili birimine ulaştırır.

b. Dernek: Bu projeleri yayınlayarak destekçi (bağışçı) bulmaya çalışır. Bulunan destek yetmezse yönetim kurulu kararına göre eksik kalan kısım AİSAD  tarafından desteklenebilir. Destekçi, proje sahibi ve Dernek arasında bir sözleşme imzalanır. Büyük projeler için (birden fazla kişi ve etabı kapsayan projeler) AİSAD Derneğimiz gerçekleşen etapların projeye uygunluğunu tespit için uzmanlar görevlendirir.

c. Bağışçı: Vereceği destek için bir sözleşme talep edebilir. Proje sırasında kendi isim ve unvanının yayınlanmasını isteyebilir. Araştırmaya bağlı projelerde desteklerinin karşılığı olarak isim hakkı gibi bir takım taleplerde bulunabilir.

Projeler: Araştırma, sanatsal, sosyal, kültürel veya bilimsel konuları içeren çok değişik projeler olabilir. Bazı projeler Avrupa Birliği veya yerel yönetimler tarafından desteklenen konuları içerebilir. Bu tip projelerde genelde kar amacı gütmeyen bir kuruluş (vakıf), yerel yönetim desteği ve yurt dışından bir proje ortağı aranmaktadır. AİSAD, projelerinizi daha ileri taşıyabilir.

Yönetim Kurulumuzun onayı ile Derneğimiz gençlerin projelerinin desteklenmesini her zaman teşvik etmektedir.

Proje bazlı bağışlara TL ve Dolar cinsinden bağışta bulunabilirsiniz.

İletişim
Twiter
Lorem Ipsum is simply dummy text of the print ing and... #twiterID
Simply dummy text of the print ing and typing indus tryLorem. #twiterID
Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz...

2020