Faaliyetlerimiz

AHISKALI İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLER BİRLİĞİ.

AMAC VE FAALİYET ALANI

(ÜYELERİMİZİN YARARLANABİLECEĞİ PROTOKOLLER)Derneğin amacı; Anayasamız ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde, Ahıska Türkü İşadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alış verişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili özel ve resmi kuruluşlarla, bürokrasiyle ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyuna aydınlatıcı çalışmalar yapmak, Türkiye’yi ve tüm Ahıska Türklerini ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretmek, Türk ve dünya bürokrasisi nezdinde lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, dernek üyesi iş adamalarımızın iş yaptığı faaliyet alanlarıyla ilgili karşılaştıkları sorunların bertaraf için gayret sarf etmek, bu konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut kanunlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirerek üyelerin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamak, Ahıska Türkü işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle kamu yararının elde edilmesi ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için dünya çapında tüm Ahıskalı Türk toplumunun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

1). Milli kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel olmasını sağlamak üzere Ahıskalı işadamları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idare ve belediyeler, vakıflar, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki, sosyal ilişkilerini sağlamak.


2).Türkiye ve dünya çapındaki diğer dernekler ile birlikte İşadamlarının sektör bazında organizasyonlarını, örgütlemelerini sağlamak, bilgi ve pazar desteklerine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek ve referans destekler sağlamak

3). Üyelerin ithalat, ihracat yatırım ve işletmecilik konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet tarzını kolaylaştırmak üzere, kurs, seminer, sempozyum, konferans, tetkik gezileri düzenlemek. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısı ile rapor hazırlamak, bunları üyelerin ve kamunun yararına sunmak.


4).Üye olan Ahıskalı işadamlarımızın yatırımlarını; toplum yararının gerektirdiği verimli alanlara yöneltecek, ihracatı teşvik edecek, döviz sağlayacak daha verimli alanlara kaydırarak, kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik etmek, sanayi kalkınmayla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,

5). Aynı amaç için kurulmuş diğer işadamları ve sanayicileri dernekleri ile işbirliğine girerek, üyelerin menfaatlerinin temini bakımından bilgi ve tecrübe alışverişi temin etmek.

6). Yurt içi ve yurt dışında sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.

7). Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete, gerekli internet sitesi yada siteleri kurar.

8). Ülkem http://www.aisad.com.tr/yonetim/sayfa/kurumsal/duzenle/88 izin diplomatik ve uluslararası ilişkileri paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İş Birliği ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri İslam Kalkınma Örgütü üyeleri, RCD, Nato üyesi ülkeler ve yetkili makamların izin vereceği diğer dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında görev almak, mesleki hizmetleri koordine etmek.

9).Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek.


10). Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve iş adamlarımızın referans, bilgi, güven ve işbirliğini temin etmek.


,
İletişim
Twiter
Lorem Ipsum is simply dummy text of the print ing and... #twiterID
Simply dummy text of the print ing and typing indus tryLorem. #twiterID
Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz...

2020